Aktivitetsplaner for BSV

Både vårplanen og høstplanen oppdateres slik at de to aktivitetsplanene du finner her er den som gjelder for inneværende halvår og den som gjelder for kommende halvår.

 

Høstplanen


Vårplanen kommer med tid og stunder.